Οροι και Προϋποθεσεις

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα booksgate.com υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή ή άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα booksgate.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε άμεσα από την γνωστοποίηση τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούριων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα booksgate.com ή άλλοι συνεργάτες του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα booksgate.com είχε ενημερωθεί, γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

ΔικαιΩματα ΠνευματικΗς ΙδιοκτησΙας και ΣΗμα:

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της booksgate.com.

 

ΠολιτικΗ Παραδοσης Προϊοντων:

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων είναι από 1-10 εργάσιμες μέρες ανάλογα πάντα αν τα προϊόντα είναι άμεσα σε διαθεσιμότητα ή αν θα γίνει συγκεκριμένη παραγγελία. Πιο συγκεκριμένα αν θέλετε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την ιστοσελίδα μας ώστε να σας ενημερώσουν για το πότε θα παραλάβετε τα βιβλία σας.

 

Καθυστερηση Παραλαβης:

Στην περίπτωση που δεν έχετε παραλάβει την παραγγελία σας στον προκαθορισμένο χρόνο αποστολής που έχετε δει στη σελίδα προϊόντος, επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@booksgate.com

 

Επιστροφη και Αντικατασταση Προϊοντων:

Επιστροφή ή αντικατάσταση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

1. Από δικό μας λάθος
2. Μετά από λάθος τυπογραφικό (κακέκτυπο κ.ά.), του προμηθευτή ή μετά από την παραλαβή ελαττωματικού προϊόντος. Προκειμένου να γίνει επιστροφή κάποιου προϊόντος θα πρέπει να γίνει μετά από συνεννόηση με το κατάστημα.

Όροι επιστροφής. Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές μέρες. Το βιβλίο να είναι κακέκτυπο.

 

Διαδικασία επιστροφής. Συσκευάζετε τα προϊόντα σε κουτί ή φάκελο με εσωτερική προστασία ώστε να είναι προστατευμένα. Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο επιστροφής ή αντικατάστασης το οποίο θα βρείτε σε κάθε παραλαβή των προϊόντων μας. Αποστέλλεται το δέμα μέσω του Ταχυδρομείου στην διεύθυνση:

BOOKSGATE
Ταχ. Κιβ. 56452
Τ.Τ. 3307 Λεμεσός

 

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την ιστοσελίδα εκτός αν η επιστροφή εναπόκειται σε λάθος του πελάτη τότε τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν το πελάτη. Σε περίπτωση την οποία το βιβλίο δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.